هفتسین-3

آموزش ویترای

هنر ویترای یا نقاشی روی شیشه هنریست به قدمت تلاش انسان برای خلق زیبایی و ظرافت بیشتر در محیط کار، زندگی و عبادت.

آموزش دکوپاژ

 هنر جان بخشی به وسایل اطرافمان که ممکن است بی استفاده و آماده ترد شدن به نظر برسند

آموزش دکوپاژ رزمهر
سفال

آموزش سفال

نقوش روی سفال ها از قدیمی ترین اقدامات انسان ها برای ایجاد تنوع هستند.خلق هنر بر این ظروف با توجه به گسترش امکانات و ابزار هنری فعالیتی مفرح و آرامش بخش است.